Przedszkole Nr 89 im.J.Tuwima we Wrocławiu

 

Nawigacja

O przedszkolu

Kółko teatralne

 

Przedszkole integracyjne nr 89 zwraca uwagę na rozwój ekspresji twórczej dzieci , ich kreatywności. Od roku 2000 ( z przerwami ) działa w naszym przedszkolu Kółko Teatralne „Lokomotywka” prowadzone przez nauczycielkę Urszulę Jones , która ma uprawnienia instruktora teatralnego. Aktywność dzieci podczas sprzyja kształceniu u dzieci postawy twórczej tak niezbędnej we współczesnym świecie . Efektem pracy kółka są przedstawienia teatralne (jedno  lub dwa w ciągu roku). W bieżącym roku szkolnym kółko działa w ramach realizacji wspólnego z Przedszkolem nr 10 projektu artystycznego desygnowanego przez Wydział Edukacji „Tajemniczy ogród”, uczestniczą w nim dzieci z grupy III i IV ( dzieci chętne , wybrane przez nauczycielki grup lub na prośbę rodziców)  - zajęcia będą odbywać się od drugiej połowy września we wtorki o godz. 12.30.